Vlaams Forum voor Diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening

Prioritaire initiatieven

  • Inventariseren van de noden in de verschillende sectoren m.b.t. het instrumentarium en het gebruik ervan
  • Het bevorderen en bepleiten van samenwerking tussen alle actoren die aan de noden kunnen voldoen
  • Adviseren, bevorderen en bewaken van oordeelkundig gebruik van het diagnostisch instrumentarium
  • Ter beschikking staan van opleidingen, beroepsverenigingen en alle andere betrokkenen
  • Een aanspreekpunt zijn voor overheid en uitgeverijen
  • De maatschappij sensibiliseren voor en informeren over evoluties op het vlak van diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening